Vilket data samlar vi in?

Data nödvändiga för Core service

För att kunna använda Kreddy krävs att du anger ditt personnummer (vilket sker och valideras genom Mobilt BankID), samt din  emailadress. Personnumret ligger sedan till grund för inhämtande av annan data, såsom kreditbetyg och kredithistorik.

Läs mer om Core service

Data nödvändiga för förhindrande av bedrägeri

Kreddy har ett berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt. Den data Kreddy behandlar för att upprätthålla kundsäkerhet är personnummer och IP-nummer.

Data nödvändiga för marknadsföring

För att kunna använda Kreddy krävs att du anger ditt personnummer (vilket sker och lideras genom Mobilt BankID), samt din emailadress, Personnummer ligger sedan till grund för inhämtande av annan data. såsom kreditbetyg och kredithistorik.  

 • Kunna skicka bra och relevanta nyheter till dig.
 • Kunna förmedla förmånliga erbjudanden till dig som medlem för våra övriga tjänster.
Läs mer om marknadsföring

Tilläggstjänster

Vidarebefordran av uppgifter om du väljer att göra en jämförelse av lån, eller beställning av ID-skydd.

Läs mer om tilläggstjänster

Data delad med tredjepart

Kreddy delar personnummer, epost och i vissa fall telefonnummer med UC och Lendo för att kunna leverera tjänsterna till dig.

Läs mer om tredjeparter

Retargeting på andra platformer

Google

Hur skyddar vi din data?

Kreddy värnar om din integritet och du kan när som helst ifrågasätta vår behandling genom att kontakta oss på support@kreddy.se

Kreddy behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos Kreddy. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Kreddy ser alltid till att dina personuppgifter behandlas inom alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.

Läs mer om hur vi skyddar din data

Nödvändiga uppgifter

Information om data collector och användning av data som är nödvändig för att kunna använda tjänsten
Ändamål:

Syftet med insamlingen av uppgifterna är att tillhandahålla tjänsten "Kreddy".

Behandlingar som utförs:
 • Användarens inloggning.
 • Verifiering av användarens identitet.
 • Insamling och presentation av användarens kreditbetyg.
 • Insamling och presentation av användarens lån och krediter.
 • Automatisk ifyllning av det lånebelopp du ansöker om, vilket motsvarar dina befintliga privatlån när du gör en ansökan genom Kreddy.
 • Utsändning av pushnotiser till användaren.
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Användarens fullständiga namn och personnummer.
 • Användarens e-postadress.
 • Användarens kreditbetyg.
 • Information rörande användarens lån och krediter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter ?

Vi använder BankID för verifiering av din identitet och inloggning. Vi inhämtar kreditbetyg och befintliga lån från UC

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter ?

Tjänsten Kreddy drivs i samarbete med UC. Detta innebär att UC därigenom får tillgång till uppgifter.

Laglig grund

Fullgörande av kundavtalet och samtycke for pushnotiser.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Kreddy ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning. Kundtjänst via e-post raderas löpande 30 dagar efter mottagandet.

Produktutveckling & analys

Ändamål:

Uppgifterna samlas in i syfte att vidareutveckla tjänsten "Kreddy".

Behandlingar som utförs:

Vi genomför undersökningar och analyser för att förstå hur våra användare interagerar med tjänsten.

Kategorier av personuppgifter som behandlas:
 • Data kopplad till användarens enhet.
 • Användarens IP-nummer.

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Vi använder personuppgiftsbiträden som Firebase Analytics, Crashlytics och Google Analytics (webb) för detta ändamål. Dessa personuppgiftsbiträden använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (i synnerhet enhetens IP-adress), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår app/webbsida och besökta urler (endast på Kreddys hemsida). Personuppgiftsbiträdena lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken personuppgiftsbiträdena eller vi kommer att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare. Personuppgiftsbiträdena kan komma att spara enhetsdata (de sparar aldrig enhetens IP-adress) för att problemsöka, förbättra och utveckla sin produkt.

Laglig grund

Fullgörande av kundavtalet för att tillhandahålla appen och samtycke för att dela data med personuppgiftsbiträden som inte är nödvändiga för att appen ska fungera.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke i appen genom att gå in i inställningar under “Trackers”. På hemsidan erbjuds du inställningar för cookies.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning. Kundtjänst via e-post raderas löpande 30 dagar efter mottagandet.

Data nödvändiga för marknadsföring

Ändamål:

Uppgifterna samlas in för att kunna marknadsföra "Kreddys" tjänst och tilläggstjänster till befintliga kunder.

De aktiviteter vi utför innefattar:
 • Segmentering av kundbasen.
 • Utsändning av e-post för marknadsföringsändamål.
 • Analyser för att utvärdera effektiviteten av vår marknadsföring.
De typer av personuppgifter vi hanterar inkluderar:
 • Kunders namn.
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress eller telefonnummer.
 • Geografiskt område eller bostadsort.
 • Vilken produkt eller tjänst kunden tidigare har förmedlat genom oss.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Inga. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter utan ditt tillstånd.

Laglig grund

Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på support@kreddy.se så tar vi bort din information

Lagringsperiod

Lagringsperiod: Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är aktiv i appen. Om du är inaktiv raderar vi all information 12 månader efter din senaste inloggning.

Tilläggstjänster

Ändamål:

Uppgifterna samlas in i syfte att kunna erbjuda tilläggstjänster.

De aktiviteter vi utför innefattar:

Om du väljer att göra en lånejämförelse eller beställa ID-skydd, kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter till relevanta parter.

De typer av personuppgifter vi hanterar inkluderar:
 • Ditt namn och personnummer.
 • Din e-postadress.
 • Om det är relevant, information som ingår i din låneansökan.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Om du väljer att göra en lånejämförelsevia Lendo skickar vi vidare dina uppgifter till Lendo. Lendo är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, du kan läsa mer om Lendos personuppgiftshantering här

Om du väljer att ta del av tjänsten “UC ID-skydd” skickar vi vidare din beställning till UC, du kan läsa mer om UCs personuppgiftshantering här

Laglig grund

Fullgörande av avtal. För att du ska kunna använda tilläggstjänsterna vidarebefordrar Kreddy på din begäran dina uppgifter till leverantörerna av tilläggstjänster för att du ska kunna ingå ett separat tjänsteavtal med dessa.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter i tilläggstjänsterna kan du vända dig direkt till UC eller Lendo.