Användaravtal

Om Tjänsten

Lendo är en kreditförmedlare som tillhandahåller en jämförelsetjänst där du kan jämföra lån och villkor hos de banker och kreditgivare som Lendo samarbetar med (“Tjänsten”). Genom en ansökan kan du få erbjudanden om lån från flera banker och andra kreditgivare. På så sätt kan du jämföra räntevillkor från flera aktörer och välja det alternativ som passar dig bäst. Du kan använda dig av Tjänsten när du vill samla existerande lån och t.ex. kreditkortsskulder eller när du önskar ta ett nytt lån. Fördelen med att använda Lendos Tjänst istället för att jämföra direkt hos bankerna är att det då endast tas en kreditupplysning istället för flera och din kreditvärdighet bevaras.

Kreditupplysning och informationsinhämtning

Genom att använda dig av vår Tjänst så godkänner du, samt din eventuella medsökande, att Lendo beställer en kreditupplysning på dig/er hos Upplysningscentralen AB (UC). Du ansvarar för att din medsökande har tagit del av och accepterar dessa villkor. Genom Lendos tjänst registreras bara en kreditupplysning som våra samarbetspartners får ta del av. Enligt lag så kommer UC skicka omfrågandekopior till dig så du vet vilken information som har lämnats ut och till vilka. Notera att du kan få flera omfrågandekopior hemskickade, men att det inte innebär att flera kreditupplysningar registreras på dig.

I vissa fall kan våra samarbetspartners utöver detta inhämta ytterligare information via Bisnode som tillägg till informationen från UC för att förbättra kvaliteten i kreditbeslutet. Detta påverkar inte din kreditvärdighet hos UC. Genom att använda dig av vår Tjänst godkänner du även att vi under handläggningen av ditt ärende inhämtar kreditbeslut från de kreditgivare som vi samarbetar med i syfte att fullgöra kreditförmedlingen.

Om Lendo

Tjänsten tillhandahålls av Lendo AB (org.nr 556515-1627) som har med tillstånd att driva Konsumentkreditinstitut av Finansinspektionen. Lendos tillstånd går att kontrollera på Finansinspektionens hemsida.

Tjänsten tillhandahålls i samarbete med Lendos norska systerbolag Lendo Part of Schibsted AS, (norskt org.nr 997 523 814) (“Lendo Norge”). Lendo Norge är huvudförmedlare för Tjänsten och driver Lendos tekniska förmedlingsplattform och Lendo AB är underförmedlare. Lendo Norge har tillstånd som norskt betaltjänstleverantör och står under tillsyn av norska Finansinspektionen (No. Finanstilsynet) med tillstånd att erbjuda gränsöverskridande tjänster i Sverige. Lendo Norges tillstånd går att kontrollera på Finansinspektionens hemsida.

Ansvar

Lendo ansvarar inte i något fall för förlust eller skada, om inte förlusten eller skadan är direkt och orsakad av Lendos försumlighet. Om ett anspråk skulle framställas från tredje part är eventuella förluster eller skador som du orsakats ”direkta” om de måste betalas. Lendo är inte heller ansvarig för förlust eller skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure).

Lendo påtar sig inte något ansvar för någon form av förlust eller skada som hänför sig till:

  • att tjänsterna ligger nere, om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat eller för fel eller skador orsakade av listade samarbetspartners,
  • beslut, ekonomiska eller andra, som fattas av dig baserat på användningen av denna tjänst eller för tjänster eller varor som du väljer att köpa från tredje part eller Lendos samarbetspartners,
  • skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon Lendos samarbetspartners, eller
  • andra omständigheter som är utanför Lendos kontroll.

Appen Kreddy

Med Lendos app Kreddy kan du få tillgång till ditt kreditbetyg. Kreddy erbjuder även information kring hur du kan påverka ditt kreditbetyg och innehåller verktyg för att slå ihop krediter och skydda din identitet. Du nyttjar Kreddy genom att ladda ner appen Kreddy genom ditt iTunes-konto i App Store eller motsvarande i Google Play och logga in med ditt Bank-ID. Du kommer att behöva logga in med ditt Bank-ID varje gång du vill nyttja Kreddy.

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att nyttja Kreddy.

Avsluta ditt medlemskap i Kreddy

Du kan avsluta din användning av Kreddy genom att avinstallera appen på din telefon eller genom att radera ditt användarkonto i appens kontoinställningar. För personlig hjälp kontakta kundtjänst på kundservice@lendo.se

Användning av Kreddy med mera

Kreddy får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Kreddy kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

Behandling av Personuppgifter

För Lendos behandling av personuppgifter, se Lendos Personuppgiftspolicy