Kreddys användarvillkor

Inledande bestämmelser

Personuppgiftsansvarig är Schibsted Fintech AB, org. nummer 556747-9596, Västra Järnvägsgatan 21, 11164 Stockholm. Vi är även en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@kreddy.se.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Delar av Kreddy och/eller tilläggstjänster som presenteras inom ramen för Kreddy  kan tillhandahållas av andra bolag, vilket då tydligt kommer att presenteras för dig. Särskilda villkor gäller för sådana delar och/eller sådana tilläggstjänster som tillhandahålls av andra bolag. De särskilda villkoren kommer presenteras för dig i anslutning till att du ska använda sådan del och/eller tilläggstjänst. “Mitt Kreditbetyg”, “Mitt Kreditengagemang” och “UC ID-skydd”  är exempel på sådana delar och/eller tilläggstjänster, vilka tillhandahålls av UC AB, org. nummer 556137-5113

Personuppgiftshantering

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Kreddy. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Kreddy

Kreddy erbjuder dig en överblick av dina lån och krediter och ger dig tillgång till ditt kreditbetyg. Kreddy erbjuder även information kring hur du kan påverka ditt kreditbetyg och innehåller verktyg för att slå ihop krediter och skydda din identitet. Du nyttjar Kreddy  genom att ladda ner den digitala applikationen Kreddy genom ditt iTunes-konto i App Store eller motsvarande i Google Play och logga in med ditt Bank-ID.   Genom att du laddar ner och loggar in med ditt Bank-ID får du tillgång till Kreddy  tillsvidare. Notera att du kommer att behöva logga in med ditt Bank-ID varje gång du vill nyttja Kreddy.

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att nyttja Kreddy.

Avsluta ditt medlemskap i Kreddy

Du kan avsluta din användning av Kreddy genom att avinstallera den digitala applikationen som Kreddy tillhandahålls genom i din telefon eller surfplatta. Då köp av eventuella tilläggstjänster inom ramen för Kreddy sker genom ditt iTunes-konto i App Store eller motsvarande i Google Play är det även där du säger upp sådana tilläggstjänster. Vid problem med, eller frågor om uppsägning vänligen kontakta support.

Användning av Kreddy med mera

Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte överlåtas till eller användas av annan. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till Kreddy support. Du får inte använda Kreddy  på sådant sätt att vi eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte heller använda Kreddy på ett sätt som är emot våra regler eller som bryter mot svensk lag. Kreddy får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Kreddy kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för Kreddy tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av oss och vi ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

Immatriella rättigheter

Vi, eller våra licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Kreddy. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Kreddy. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Kreddy.

Överlåtelse

Du godkänner att det avtal som du har ingått med oss genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Kreddy.

Förändringar i vårt erbjudande

Vi kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Kreddy eller ersätta Kreddy med andra tjänster. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Kreddy, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress

Ändringar i användarvillkoren

Vi har rätt att ändra innehållet i Kreddy eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligande träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på Kreddy och dessa Användarvillkor och tvist hänförlig till dessa ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på

Fintech
Schibsted Fintech AB
Org. nr 556747-9596
105 17 Stockholm
support@kreddy.se