Hur kan du hantera din data

Information Kreddy samlar in

För att du ska kunna använda Kreddy behöver vi ditt personnummer (detta valideras via Mobilt BankID) samt din e-postadress. Med ditt personnummer som grund inhämtar vi ytterligare data, exempelvis ditt kreditbetyg och kredithistorik.

Delning av data med tredje part

Kreddy delar ditt personnummer, e-post och ibland ditt telefonnummer med UC och Lendo för att kunna erbjuda dig våra tjänster.

Inhämtning av data via tredje part

Genom ditt personnummer samlar vi in data från vår partner UC, som inkluderar ditt kreditbetyg och en kreditöversikt.

Användning av data för marknadsföring

Vi använder din information för att:

  • Skicka relevanta nyheter.
  • Erbjuda dig medlemsförmåner för våra andra tjänster.

Behandling av dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Dina rättigheter

  • Insyn: Du kan begära ett registerutdrag för att se vilka uppgifter vi har om dig.
  • Begränsning: Om du tvivlar på riktigheten i de uppgifter vi har kan du begära att vi begränsar behandlingen av dem.
  • Invändning: Du kan när som helst välja bort marknadsföring och invända mot viss datahantering.
  • Dataportabilitet: Om baserat på ditt samtycke eller ett avtal kan du be om att få din data överförd.
  • Rättelse: Du kan be om korrigering av felaktig information.
  • Radering: Under vissa förutsättningar kan du begära att din data raderas.
Registerutdrag

Om du vill ha insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag. Skicka ett e-postmeddelande till support@kreddy.se med ämnet "Begäran om registerutdrag".

Dataportabilitet

Vill du ha dina uppgifter överförda till dig eller en annan organisation? Kontakta oss med dina önskemål genom att skicka ett e-postmeddelande till support@kreddy.se med ämnet "Begäran om dataportabilitet".

Radering av data

Om du vill att vi raderar dina personuppgifter, skicka ett meddelande till support@kreddy.se med ämnet "Begäran om radering". Tänk på att vissa uppgifter kan vi behöva behålla enligt lag, men vi kommer att informera dig om sådana fall.

Kontaktar oss

Kontakta oss vid frågor om personuppgiftsskydd

Vår ambition med Kreddy är att på ett så snabbt och enkelt sätt som möjligt ge dig en överblick över ditt kreditbetyg, samt vilka lån och krediter du har. Vi vill även hjälpa dig med att hitta lösningar som kan förbättra ditt kreditbetyg. För att kunna göra detta behöver vi vissa uppgifter från dig.

Support@kreddy.se