Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverige Demokraterna presenterat en gemensam överenskommelse som numera går under benämningen Tidöavtalet med en lång rad punkter där partierna är ense om. I överenskommelsen lyfts även frågor som berör hushållens ekonomi och huvudpunkterna är:
  • Bidragstak införs samt aktivitetskrav för den som lever på försörjningsstöd
  • Den nivå på A-kassan som gäller idag ska gälla även framåt
  • Skatten på arbete sänks med inriktning på låg- och medelinkomsttagare, liksom skatten på pension
  • Skatten på ISK sänks genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri.
  • Hushållen kompenseras för de höga elpriserna genom ett kostnadstak
  • Drivmedelspriserna sänks kraftigt, bland annat genom att reduktionsplikten sänks till EU:s miniminivå
  • En utredning tillsätts för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård