Att fundera på hur livet efter en kär familjemedlems bortgång kommer vara, är givetvis tungt och något vi helst vill slippa tänka på. Samtidigt kan det vara en trygghet att veta att man kommer klara sig, när den dagen kommer, genom att förbereda sig lite. Det kan vara klokt att prata med sin partner eller anhörig om tillgångar, försäkringar och arvsfrågor. På så sätt kan du vara tydlig med vad du önskar om du går bort och du slipper gissa vad han eller hon hade velat om de går bort.

Saker som är bra att ta reda på:

  • Arv - Vem ärver och behövs det ett testamente för att det ska bli som jag vill? Om man är sambo eller gift med barn från ett tidigare förhållande är det viktigt att prata om arvet. Sambor ärver inte varandra. Inte heller gifta ärver varandra om det endast finns barn från tidigare äktenskap. I ett sådant läge kan det vara bra att prata om hur ni löser ut arvtagarna från exempelvis en gemensam bostad. Genom testamente kan man lösa en del men barnen har alltid rätt till sin laglott (halva arvslotten).
  • Ekonomin för den som efterlevande - Kommer inkomst från arbete eller pension räcka till för att bo kvar där ni bor nu? Finns det försäkringar som kan stötta ekonomiskt? Kommer det finnas möjlighet att söka några bidrag och vilka?
  • Bankkonton - Banken kommer frysa den avlidnes alla konton till dess att bouppteckningen är klar. Har ni gemensamma konton för betalning av löpande räkningar så kan det vara klokt att ha ett separat konto i eget namn med tillräckligt med pengar för att klara sig den första månaden. Det blir mindre omständligt.
  • Dokument - Samla alla viktiga dokument på ett ställe. Det kan vara grupplivförsäkringar, tjänstepension med återbetalningsskydd/familjeskydd, livförsäkringar, privatsparande, en kopia av testamentet eller en beskrivning av var det finns.