Att spara först och handla sen är alltid det billigaste alternativet, men inte alltid det mest realistiska. Ska du köpa en bostad kan målet kännas väldigt långt bort om du ska spara ihop till hela kapitalet. Även köp av bil eller en omfattande renovering kan kräva en större summa pengar som du inte hunnit spara ihop till ännu. Det finns helt enkelt situationer där du behöver ett extra tillskott av pengar och där ett lån kan vara ett bra alternativ för dig. Två lån som ser ganska lika ut vid första anblick kan ge helt olika kostnader. Här kommer knepen som du behöver veta om.

Välj rätt typ av lån

Det finns olika typer av lån, vilka också påverkar din ränta.

 • Lån med säkerhet - Bolån är en typ av lån med säkerhet och en annan kan tex vara ett billån. Lån med säkerhet har ofta en lägre ränta än lån utan säkerhet eftersom risken för långivaren är lägre. Betalar du inte har långivaren rätt att sälja din säkerhet och få sina pengar tillbaka.
 • Lån utan säkerhet - Detta lån kallas ofta privatlån eller blancolån och där kan räntesatsen variera mellan några procent upp mot trettio procent.
 • Högkostnadskredit - Allt med en räntesats som överskrider referensräntan plus 30 procentenheter kallas för högkostnadskredit. Högkostnadskredit är ett begrepp som tillkom 1 september 2018 och i syfte att reglera snabblånemarknaden. Här finns speciella regler som exempelvis räntetak, som förbjuder en ränta som överstiger referensräntan plus 40 procent samt ett kostnadstak som förhindrar långivaren att ta ut avgifter som är högre än det lånade beloppet.

Kreditprövning

Efter du har gjort en ansökan görs alltid en kreditprövning, för att säkerställa att din ekonomi klarar att betala tillbaka ditt lån enligt villkoren. Kreditprövningen ligger till grund för långivarens beslut för hur mycket du kan låna och vilken ränta du blir erbjuden. En del uppgifter i kreditprövningen tas in genom en kreditupplysning. När din ansökan blivit godkänd kan du välja att acceptera bankens erbjudande eller neka. Accepterar du, skrivs ett låneavtal och pengarna förs till ditt konto.

Tips! Om du gör ansökningar hos flera långivare samtidigt, görs det många kreditupplysningar på kort tid. Det uppfattas ofta som en varningssignal och kan leda till att du antingen inte blir beviljad ett lån eller får onödigt hög ränta. Genom att använda dig av en jämförelsetjänst för lån slipper du problemet, då det bara görs en kreditupplysning som sedan delas mellan de långivare som omfattas av jämförelsen.

Lånets beståndsdelar

Amortering – varje månad ska du betala tillbaka en del av det lånade beloppet. Det kallas för att amortera. I exemplen nedan får du se hur din månadsbetalning påverkas beroende på vilken amorteringsform ditt lån har.

Exempel: Du lånar 60 000 kr som ska betalas tillbaka under 5 år med en ränta på 5%.

 • Rak amortering - Har du ett lån med rak amortering betalar du samma summa på lånet varje månad. Utöver det betalar du ränta. Det innebär att kostnaden blir högst i början av låneperioden för att sedan sjunka.
  Första avbetalningsmånaden betalar du: 1250 kr (amortering 1000 kr och ränta 250 kr)
  Sista avbetalningen betalar du:  1004 kr (amortering 1000 kr och ränta 4kr)
  Effektiv ränta: 5,12%
  Total kostnad för krediten: 7 625 kr
 • Annuitetslån - Har du ett annuitetslån får du betala samma totala summa varje månad under hela låneperioden. I den summan är både amortering och ränta inkluderat. Nackdelen är att de totala räntekostnaderna är högre med annuitetslån än med rak amortering.
  Första avbetalningsmånaden betalar du: 1132 kr (amortering 882 kr och ränta 250 kr)
  Sista avbetalningen betalar du:  1133 kr (amortering 1128 kr och ränta 5kr)
  Effektiv ränta: 5,12%
  Total kostnad för krediten: 7 936 kr
  Tips! Genom att välja rak amortering kan du få ner kreditkostnaden på ditt lån och månadskostnaden sjunker varje månad.
 • Ränta - Räntan är lånets pris, det du betalar till långivaren för att du fått låna pengar. Ett lån har generellt lägre ränta än ett kreditkort. Därför kan ett lån vara ett bra alternativ när du behöver låna stora belopp som du inte kan betala av under kort tid eller om du vill lösa flera krediter och smålån som har en hög ränta.

Tips! Du får göra avdrag i deklarationen för 30 procent av dina räntekostnader upp till 100 00 kr. Är dina räntekostnader högre än så får du göra avdrag med 21 % på den del som överstiger 100 000 kronor. För att kunna göra avdrag måste du ha betalat skatt och ränta under det år du vill göra avdrag för. Betalar du ingen skatt under ett år kan du inte heller göra avdrag. Det kan vara bra att veta att man inte kan göra ränteavdrag för CSN lån.

Avgifter — När du blir beviljad ett lån kan det tillkomma olika avgifter som tex uppläggningsavgift och aviavgifter. Dessa ska täcka långivarens kostnader för att administrera ditt lån. För att få en realistisk bild av vad lånet egentligen kostar ska du fråga efter den effektiva räntan. I den effektiva räntan ingår även alla avgifter.

Exempel: Du vill låna 60 000 kr med en återbetalningstid på 5 år. (Annuitetslån)

 • Den ena långivaren erbjuder dig en ränta på 5%. Till det tillkommer en aviavgift på 30 kr varje månad och en uppläggningsavgift på 350 kr.
  Effektiv ränta 6,51%
  Total kostnad för lånet: 10 086 kr varav avgifter 2150kr och ränta 7 936kr.
  Du får göra avdrag med 30% på räntan vilket innebär att du totalt betalar 5 555 kr i ränta.
  Total kostnad efter ränteavdrag: 5 555 kr + 2150kr = 7 705 kr
 • Den andra långivaren erbjuder en ränta på 6,5 % med en uppläggningsavgift på 350 kr men inga aviavgifter.
  Effektiv ränta: 6,96%
  Total kostnad för lånet: 10 788 kr varav avgifter 350 kr och ränta 10 438kr.
  Du får göra avdrag med 30% på räntan vilket innebär att du totalt betalar 7 306 kr i ränta.
  Total kostnad efter ränteavdrag 7 306 kr + 350 kr = 7 657 kr
  I detta fall blir det efter ränteavdrag, något billigare att välja långivaren med den högre räntan.

Tips! Du kan inte göra avdrag för avgifter, därför är det klokt att välja ett lån med så låga avgifter som möjligt.

Återbetalningstid — Även med låg ränta kan kostnaderna för ett lån bli höga om du drar ut på återbetalningstiden. Välj därför en så kort avbetalningstid med så hög amorteringstakt som du bara mäktar med.

Exempel:

 • Du lånar 60 000 kr med 5% ränta och funderar på att välja en återbetalningstid på 36 månader eller 60 månader.
  Väljer du 36 månader, betalar du 4 737 kr i ränta.
  Väljer du 60 månader, betalar du 7 936 kr i ränta
 • Du lånar 400 000 kr med en ränta på 1,3% i ränta och väljer mellan en återbetalningstid på 10 år och 15 år.
  Väljer du 10 år, betalar du 26 779 kr i ränta.
  Väljer du 15 år, betalar du 40 483 kr i ränta.

Tips! Fundera på vad som är viktigt för dig, en låg totalkostnad för krediten eller att månadsavbetalningen är så låg som möjligt. Räkna gärna på det för att se effekten!

Att säga upp ett lån i förtid

Du har alltid rätt att betalat tillbaka ett lån i förtid om du skulle önska. Har du en rörlig ränta ska du betala ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram till det att du har betalat tillbaka hela lånet, men inte för tiden därefter. Har du däremot ett lån med bunden ränta kan det stå i avtalet att du behöver betala ränteskillnadsersättning för den tid som återstår.

Tips! Du får göra avdrag i deklarationen för ränteskillnadsersättning. Det räknas som en räntekostnad.

Låneskydd

Många kreditgivare erbjuder låneskydd i samband med att du tar ett lån. Det är en typ av försäkring som betalar in månadskostnaderna för lånet åt dig vid dödsfall, sjukdom eller arbetslöshet. Olika aktörer på marknaden har olika villkor och karenstider, det gäller därför att läsa avtalsvillkoren noga så du vet vad som gäller om du väljer att teckna detta skydd.

Tips! Har du koll på vilka låneskydd du har? Många glömmer bort att de har tecknat låneskydd och du kan inte räkna med att kreditgivaren påminner om den.

Konsekvenserna av obetalda lån

Om du av någon anledning inte kan betala tillbaka lånet enligt avtalsvillkoren är det viktigt att du kontaktar långivaren på en gång. Tar du tag i det i tid så går det säkert att hitta en lösning som fungerar. Exempelvis kan de gå med på att sänka amorteringstakten under en period. Om du slutar betala utan att långivaren är tillfrågad och godkänt avvikelsen kan de kräva tillbaka hela lånet på en gång. Det finns en risk att din skuld hamnar hos Kronofogden för utmätning. Du får även en betalningsanmärkning som kan göra det väldigt svårt att hyra en bostad, teckna ett avtal (mobil, internet, streamingtjänst etc) eller få vissa jobb. Att försöka lösa situationen så snabbt som möjligt är en nyckelfaktor, så konsekvenserna blir så få som möjligt.

Tips! Behöver du hjälp med din ekonomi eller börjar du halka efter med dina räkningar? Kontakta Budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Det är gratis och de har tystnadsplikt.