Höjda räntor, höga elräkningar och hög inflation gör att många hushåll tycker att ekonomin känns tuff just nu. Finansinspektionen har lyft möjligheten till att ta en amorteringspaus för de som har bolån. Vi har frågat vår sparekonom Sharon Lavie, hur ska man tänka?

Varför inte dela upp utmaningen över året så att ekonomiambitionerna inte känns övermäktiga? Det är lätt att man annars aldrig kommer till skott eller tröttnar innan man kommit någon vart. Här kommer utmaningar för årets (nästan) alla månader som du kan ta tag i ett i taget. Passa på att ta tag i en av dem vid varje löning när du lägger in dina räkningar.

Det har sedan amorteringskravet infördes funnits möjligheter för banker att göra undantag från amorteringskravet efter en individuell bedömning av en kunds situation. Med det sagt är det inget som beviljas lättvindigt.

För att få amorteringsfritt behöver du normalt ha en belåningsgrad under 50 %. Undantaget som kan ger dig en temporär befrielse är vid tex dödsfall i familjen, arbetslöshet, sjukdom eller liknande. Under de senaste veckorna har Finansinspektionen tydliggjort att även oväntat höga kostnader kan vara en grund för att bevilja amorteringsfrihet under en period. Kontakta banken, så då kan göra en individuell prövning utifrån dina förutsättningar.

Har man drabbats av en plötslig inkomstförlust eller kraftigt stigande kostnader kan ett amorteringsuppehåll underlätta för hushållet under tiden man ställer om sin ekonomi och reder ut sin situation. Generellt är det dock bra att amortera för att bygga upp en tålighet i ekonomin och för att på sikt får ner räntekostnaderna för lånet. Samtidigt är det lika viktigt att inte binda alla pengar i bostaden, så att man kan bygga upp en buffert som kan behövas som nu när tex väldigt höga elräkningar behöver betalas.