När du är på semester utomlands kan sjukdom eller olycka innebära stora kostnader om du är oförsäkrad, ibland upp till miljonbelopp. Dubbel försäkring ger sällan dubbel ersättning. Här är tips från Lendos sparekonom Sharon Lavie om hur du ska tänka inför din resa. 

Vad händer om jag står utan försäkring?

Utan reseförsäkring riskerar du höga kostnader vid sjukdom eller olycka. Exempelvis kan en dag på sjukhus i Thailand kosta dig 13 500 kr, i USA 103 400 kr. En stroke i Thailand kostar nästan 200 000 kr och i USA 380 000 kr. Kostnaden för hemresor täcks inte av EU-kortet och kan bli mycket höga, särskilt utanför EU. Ambulansflyg från Kalifornien kostar 1 miljon kr och från Thailand 775 000 kr.

Vad ska jag tänka på?

Hemförsäkring: I de flesta fall räcker din hemförsäkring som skydd i 45 dagar. Kontrollera att hela familjen är inkluderad. 

Reseförsäkring: Om du ska vara borta längre eller utöva riskfyllda aktiviteter, förläng hemförsäkringens reseskydd eller köp en separat reseförsäkring innan resan börjar.

Pågående sjukdom: Om du har en pågående sjukdom, täcker försäkringen sällan kostnader relaterade till den. Kontakta ditt försäkringsbolag före resan för en medicinsk förhandsbedömning.

Vad ingår i olika försäkringar?

Hemförsäkringens reseskydd: Kan täcka för sjukvård, akut tandvård och transport hem vid allvarlig olycka.

Tilläggsförsäkringar: Du kan utöka hemförsäkringen för bättre skydd, som avbeställningsskydd och ersättningsresa vid akut sjukdom eller olycksfall.

Separata reseförsäkringar: Kan behövas om du saknar hemförsäkring, är bortrest mer än 45 dagar eller ska utöva riskfyllda aktiviteter. Kontrollera att försäkringen gäller för dina planerade aktiviteter.

Kortförsäkringar: Betalar du resan med ett kort, kan en reseförsäkring ingå. Den är dock ett komplement till hemförsäkringens reseskydd.

Dubbel ersättning med flera försäkringar?

Du får endast ersättning för de faktiska kostnaderna en gång, även om du har flera försäkringar. Om en försäkring inte täcker hela beloppet kan du vända dig till en annan. Dubbel försäkring innebär ofta en dubbel avgift, inte dubbel ersättning. Om du har en separat olycksfallsförsäkring eller liknande kan du ha rätt till pengar från flera försäkringsgivare. 

För bästa skydd, se till att ha rätt försäkringar innan du reser. Se över dina försäkringar och vad som ingår i skyddet.