Ett godkänt avdrag sänker din beskattningsbara inkomst och betyder inte att summan läggs på eller dras av från den slutskatt du ska betala. Hur mycket lägre skatten blir på grund av ett avdrag beror också på hur hög skatt du betalar.

För att förstå hur ett avdrag påverkar din slutliga skatt och din skatteåterbäring kommer här två räkneexempel:

Anna betalar 30 procent skatt på sina inkomster. Anna har betalat 100 000 kronor för arbetskostnaden i samband med en renovering av hennes hem. Hon använder sig av ROT-avdraget som ger ett skatteavdrag på 30 procent av arbetskostnaden. Det innebär att Anna får göra avdrag med 30 000 kronor. Avdraget sänker Annas beskattningsbara inkomster, alltså hennes löneinkomster som ska beskattas, med 30 000 kronor. Skatten på de 30 000 kronorna skulle ha varit 30 procent. Eftersom Anna genom avdraget inte behöver betala skatt på de 30 000 kronorna blir hennes skatteminskning 9 000 kronor (30 procent av 30 000 kronor).

Om Annas löneinkomster hade överstigit gränsen för statlig inkomstskatt hade hennes skatt varit 50 procent. Skatten på de 30 000 kronorna skulle i sådana fall ha varit 50 procent. Eftersom Anna genom avdraget inte behöver betala skatt på de 30 000 kronorna blir hennes skatteminskning 15 000 kronor (50 procent av 30 000 kronor).