Regeringen går ut med ett förslag om att slopa den nya modellen om avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni 2022. Istället förstärker man de nuvarande reseavdragen genom att höja schablonbeloppen för arbetsresor med bil.

Förslaget innebär att två schablonbelopp i reseavdraget höjs för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.
  • Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil, enligt förslaget.