Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2022 något som går förhållandevis obemärkt för de flesta privatpersoner. Men prisbasbeloppet påverkar både skatten, garantipension, aktivitet och sjukersättningen, studiemedel, föräldrapenning och fastighetsavgiften.

Avdrag på skatten

För 2022 höjs prisbasbeloppet med 700 kronor till 48 300kr vilket innebär högre grundavdrag och jobbskatteavdrag – det betyder att inkomstskatten blir något lägre, ungefär 50 -75 kronor lägre per månad. Även grundavdraget för pensionärer höjs, vilket innebär en knappt märkbar sänkning av skatten med runt 30 kronor per månad. Grundavdraget för personer som har sjuk och aktivitetsersättning påverkas mest, dels på grund av det höjda prisbasbeloppet, dels på grund av en ny beräkningsmodell som regeringen aviserade i samband med höstbudgeten. Här blir minskningen i skatt mellan 686 och 872 kronor i månaden, beroende på ersättningsnivå och kommunal skattesats.

Höjd brytpunkt

En annan effekt som ett höjt prisbasbelopp har är att brytpunkten för när du ska börjar betala statlig inkomstskatt höjs i takt med prisbasbeloppet. Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 46 200 kronor per månad jämfört med knappt 44 800 kronor 2021. Detta har en betydelse för den de som tjänar över brytpunkten, som alltså får behålla en större del av sin inkomst, innan de behöver betala statlig skatt.

Bidrag och ersättningar

Prisbasbeloppet bestämmer också nivån på vissa bidrag. Därför höjs garantipensionen med 130 kronor. Studenterna får 160 kronor mer i studiemedel.

Du som har aktivitet- eller sjukersättning kommer få det största tillskottet drygt 1100 kr. Detta beror dels på det höjda prisbasbeloppet men också på att regeringen i höstbudgeten föreslagit att garantinivån ska höjas med 0,25 prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet påverkar också inkomsttaket vid sjukpenning, föräldrapenning och ersättning för vård av barn.

  • Den högsta nivån i föräldrapenningen höjs med knappt 440 kronor per månad.
  • Inkomsttaket för sjukpenning höjs med knappt 470 kr per månad.
  • Inkomsttaket för föräldrapenning höjs med lite över 580 kr per månad.

Fastighetsavgift

Både takbeloppet och lägsta nivån för den kommunala fastighetsavgiften räknas om årligen och baseras på förändring av prisbasbeloppet. Till nästa år höjs takbeloppet med 288 kr till 8 812 kr och lägsta nivån höjs med 48 kronor och blir nu knappt 3 300 kronor per år. Spärrbeloppet är den lägsta avgift som pensionärer som omfattas av begränsningsregeln "skattereduktion för kommunal fastighetsavgift" behöver betala i fastighetsavgift för sin permanentbostad. Begränsningsregeln innebär förenklat att pensionärer ska betala högst 4 procent av sin inkomst i fastighetsavgift, men aldrig lägre än spärrbeloppet.