Från och med imorgon 1 november höjs räntan på skattekontot. Det innebär att det blir dyrare att ha kvarskatt. Den låga kostnadsräntan på kvarskatt samt på anstånd med skatt, höjs från 1,25 procent till 2,5 procent. Även den höga kostnadsräntan som börjar gälla efter 14 november höjs. Den räntan tas ut för skuld som inte är betald senast på förfallodagen. Den höjs från 16,25 procent till 17,5 procent.Det innebär att du som har en obetald kvarskatt att betala och som har förfallodag efter den 1 november kommer att få betala den nya räntan från och med det datumet.

För första gången sedan 2017 för man nu även en intäktsränta på belopp som är innestående på skattekontot, 1,125 procent.

Från och med den 1 november 2022 gäller följande räntesatser:Intäktsränta: 1,125 %
Låg kostnadsränta: 2,5 %
Hög kostnadsränta: 17,5 %