Nya regeringen lämnade in ett förslag om att höja skattereduktionen för installation av solceller från 15 procent till 20 procent. För en installation där arbete och material kostar 200 000kr blir det en kostnadsbesparing på 10 000kr.

Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som med rotavdrag där du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför din installation. Skattereduktionen för grön teknik ges om högst 50 000 kr per person och år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.