Om du har betalat räntor, sålt en fastighet eller hyrt ut, kanske gjort en vinst på kapital eller renoverat har du fortfarande chansen att göra några förändringar som kan sänka din skatt vid nästa deklaration. Här kommer tipsen du bör ha koll på.

Vinst av kapital

Har du fått in kapital under året? Har du exempelvis:

  • Sålt av fonder eller aktier med vinst eller fått utdelning.
  • Fått in intäkter från uthyrning av en bostad, stuga eller husvagn.
  • Sålt en bostad med vinst.

Normalt ska all vinst beskattas med 30 % undantaget är vinst vid försäljning av bostad som skattas med 22 %. Har du möjlighet kan du kvitta bort en del av vinsten och slippa skatta för den. Det kan du göra genom att exempelvis sälja av fonder eller aktier som gått med förlust under året. Har du aktier eller fonder som sjunkit i värde under året kan du vända dem, det vill säga sälja dem innan nyår, använda förlusten till att kvitta vinster och köpa tillbaka dom efter nyår om du fortfarande vill ha dem.

Underskott av kapital

Har du betalat räntor på lån eller kanske haft förvaltningsutgifter kan du kvitta det mot den vinst du gjort vid försäljning av en bostad under året eller vinstuppskovet från tidigare bostadsförsäljning. Detta gör du genom att återföra hela eller minst 20 000 av uppskovsbeloppet till beskattning.  På så sätt sänker du vinstbeloppet som du behöver skatta för den dagen du behöver skatta vinsten.

Har du stora underskott av kapital kan du också vara relevant att fördela om utgiftsräntorna på gemensamma lån. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion med 30 % på underskottet upp till 100 000 kronor. Är ditt underskott större än 100 000 kronor får du göra en skattereduktion med 21 % på det överstigande beloppet.

För att kunna göra en skattereduktion måsta man ha betalat tillräckligt med skatt. Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen eller om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor kan ni fördela om utgiftsräntorna, så att ni kan maximera skattereduktionen. Genom att meddela banken före årsskiftet slipper ni ändra i deklarationen. Vill ni använda utgiftsräntorna för att få en skattereduktion ska de vara betalda och registrerade före årsskiftet.

Funderat på att flytta fondsparandet till ISK eller kapitalförsäkring?

I stället för att skatta 30 % på vinster i en aktie eller fondkonto är det många som väljer att flytta över sitt sparande till ett Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkring och endast schablonbeskattas med 0,375 % på sitt innehav. Funderar du också att göra bytet är det viktigt att göra bytet rätt, annars kan du bli dubbelbeskattad. Sälj ditt kapital på fond- eller aktiesparkontot innan nyår och köp tillbaka till ditt ISK eller KF efter nyår.

Har du utnyttjat Rot-eller Rutavdrag?

Sedan 1 januari 2021 är taket för rutavdraget 75 000 kronor per person och år medan taket för rotavdraget kvarstår på 50 000 kronor per person och år. Pågår det arbete i bostaden idag får du bara skattereduktion för de fakturor som är betalda före årsskiftet. Har du valt att betala i förskott ska arbetet vara slutfört före 31 januari 2022. På samma sätt som övriga skattereduktioner så måste du ha betalat tillräckligt mycket skatt under året för att kunna utnyttja avdragen. Om du eller din sambo tex studerar, är pensionär eller av någon annan anledning betalar mindre skatt eller om en av er redan utnyttjat avdraget maximalt under året kan man fördela om fakturorna från hantverkaren så att det skatteförs på rätt person. Det enklaste är att be hantverkaren /tjänsteutföraren att dela upp fakturan så det stämmer med hur mycket var och en kan söka avdrag för. På så sätt rapporteras det in rätt till Skatteverket på en gång. Det går även att justera detta i efterhand genom att kontakta Skatteverket.

Få skattereduktion för välgörenhet

För gåvor som du skänkt under året till godkänd välgörenhetsorganisation får du göra en skattereduktion med 25 procent av gåvobeloppet. Du ska ha skänkt minst 2 000 kronor under året och minimum 200 kronor per gång till en och samma organisation. Maximal skattereduktion är 1500 kronor per år vilket motsvarar totalt gåvor för 6000 kronor.