1. Uthyrning av bostad 

Hyr du ut ett rum eller en del av din bostad beskattas dina inkomster med 30 procent, men först får du göra ett avdrag med 40 000 kronor samt:

För bostads- och hyresrätt: avdrag för den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen. Det betyder att om du till exempel hyr ut halva lägenheten i en månad har du rätt att dra av halva avgiften/hyran.

För småhus och ägarlägenhet: Du får göra ett extra avdrag på 20 procent av hela hyresinkomsten.

Hyr du ut till din arbetsgivare, närståendes arbetsgivare eller till eget eller närståendes bolag kan du inte göra schablonavdrag med 40 000 kronor. Då kan du i stället få ett avdrag för de ökade kostnader som uthyrningen har medfört.


Tips!
Tänk på att om du hyr ut regelbundet under kortare perioder och olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet kan du behöva registrera dig för moms och betala moms. 


2. Försäljning av bostad
 

Avdrag får göras för försäljningsutgifter som till exempel styling, annonsering och mäklararvoden men även för ränteskillnads­ersättning för att du bröt ett bundet lån i förtid. Dessutom kan man göra grundavdrag för reparationer, om- och nybyggnader samt för förbättringar som medfört att byggnaden är i bättre skick vid försäljningen jämfört med vid köpet av bostaden (se komplett beskrivning på Skatteverket.se). 22 procent vinsten ska beskattas. Har du sålt med förlust får du göra avdrag med 50 procent av förlusten. Du får skattereduktion med 30 procent av det avdragsgilla beloppet. 


Exempel:
Har du sålt bostaden med 100 000 kronor i förlust får du göra avdrag med 50 000 kronor. Du får skattereduktion med 30 procent av det avdragsgilla beloppet 50 000 kronor – alltså 15 000 kronor.

3. Installation av grön teknik 

Om du har installerat grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot- och rutavdrag, men är en egen skattereduktion. Den skattereduktion som du har fått godkänd under 2023 finns förifylld på din deklaration i år. Om du kan ta del av avdraget och hur mycket beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. En del skatt kan du inte kvitta skattereduktionen mot, som exempelvis begravningsavgiften och allmänna pensionsavgiften. Räcker inte din inbetalda skatt kan du bli återbetalningsskyldig. Ett alternativ kan då vara att omfördela mellan dig och maken/makan eller sambon. Omfördelar du avdraget får de i stället en skatteminskning. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år och gäller för:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem.

Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

  •  Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  •  Installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Tips! Från och med 2023 får skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material. Dubbelkolla att du inte fått avdrag med 15 procent.

4. Jobbresor 

Mycket pengar finns att hämta nu när milersättningen har höjts. Men för att göra avdrag för bilresor till jobbet behöver avståndet mellan din bostad och din arbetsplats vara minst fem kilometer. Dessutom ska tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik vara minst två timmar. Åker du kollektivt behöver avståndet till ditt arbete vara minst två kilometer.

Du får göra avdrag för de kostnader som överstiger 11 000 kr, vilket tidigare krävde att du körde nästan 600 mil per år. Från och med denna deklaration, når du upp till miniminivån om du kört minst 440 mil, nu när milersättningen höjts till 25 kr milen. Kör du motorcykel kan du göra avdrag med 12,5 kronor per mil och 6 kronor per mil för moped.

Har du förmånsbil gäller 12 kr per mil om det inte är en elbil, 9,50 kr per mil om det är helt eldriven bil. Cyklar du kan du göra ett avdrag med 350 kronor per år.

5. Dubbel bosättning 

Har du fått arbete på annan ort som ligger minst 50 kilometer från din nuvarande bostadsort, flyttat till den nya arbetsorten och behållit din gamla bostad kan du göra avdrag för dubbla boendekostnader. Du kan få avdrag för:

·   Faktiska utgifter för max en hemresa per vecka med billigaste färdmedel, här ingår även trängselskatt om du har rätt att färdas med bil.

·   Måltider och småutgifter under den första månaden, antingen faktiska merkostnader eller 78 kronor per dag.

·   Faktiska boendekostnader på arbetsorten under längst två år (det finns undantag upp till fem år). 

6. Räntor  

Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion med 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent. Du kan inte göra avdrag för ränta på studielån via CSN eller för räntekostnader på skattekontot.

Tips! I år kan ränteavdraget bli extra högt. Då är det viktigt att tänka till om ni är två som står på lånet. För att maximera avdraget kan ni behöva fördela om räntorna, särskilt om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor. Detta kan också vara relevant om den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen fullt ut.


Sharon Lavie, sparekonom Lendo.